Πακέτα

Basic
Χαρακτηριστικά
ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
RESPONSIVE ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
προσαρμόζεται αυτόματα στις κινητές συσκευές
 • Εισαγωγή με παρουσίαση ξενοδοχείου
 • Τοποθεσία με ενσωματωμένο χάρτη Google
 • Απεριόριστες σελίδες με πληροφορίες & υπηρεσίες
 • Ενότητα Διαμονή με αναλυτική παρουσίαση των δωματίων
 • Μηχανισμός αναζήτησης
 • Φόρμα επικοινωνίας
 • Φόρμα αίτησης κρατήσεως
 • Σύνδεση με το σύστημα online κρατήσεων του ξενοδοχείου
 • Διασύνδεση με τα social media του ξενοδοχείου
 • Βελτιστοποίηση on-page SEO για τις μηχανές αναζήτησης
 • Εισαγωγή όλου του περιεχόμενου στο site
 • Κατασκευή Ιστοσελίδων σε 2 γλώσσες
Μοντέρνος σχεδιασμός full-size
Πρόγραμμα διαχείρισης περιεχομένου ιδιαίτερα εύχρηστο
Business
Χαρακτηριστικά
ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
RESPONSIVE ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
προσαρμόζεται αυτόματα στις κινητές συσκευές
 • Εισαγωγή με παρουσίαση ξενοδοχείου & βιτρίνα δωματίων
 • Τοποθεσία με ενσωματωμένο χάρτη Google
 • Απεριόριστες σελίδες με πληροφορίες & υπηρεσίες
 • Ενότητα Διαμονή με αναλυτική παρουσίαση των δωματίων
 • Μηχανισμός αναζήτησης
 • Φόρμα επικοινωνίας
 • Φόρμα αίτησης κρατήσεως
 • Σύνδεση με το σύστημα online κρατήσεων του ξενοδοχείου
 • Διασύνδεση με τα social media του ξενοδοχείου
 • Βελτιστοποίηση on-page SEO για τις μηχανές αναζήτησης
 • Εισαγωγή όλου του περιεχόμενου στο site
 • Κατασκευή Ιστοσελίδων σε 2 γλώσσες
Εντυπωσιακός σχεδιασμός full-size
Πρόγραμμα διαχείρισης περιεχομένου ιδιαίτερα εύχρηστο
Advanced
Χαρακτηριστικά
ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
RESPONSIVE ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
προσαρμόζεται αυτόματα στις κινητές συσκευές
 • Εισαγωγή με παρουσίαση ξενοδοχείου & βιτρίνα δωματίων
 • Τοποθεσία με ενσωματωμένο χάρτη Google
 • Απεριόριστες σελίδες με πληροφορίες & υπηρεσίες
 • Ενότητα Διαμονή με αναλυτική παρουσίαση των δωματίων
 • Μηχανισμός αναζήτησης
 • Φόρμα επικοινωνίας
 • Φόρμα αίτησης κρατήσεως
 • Σύνδεση με το σύστημα online κρατήσεων του ξενοδοχείου
 • Διασύνδεση με τα social media του ξενοδοχείου
 • Βελτιστοποίηση on-page SEO για τις μηχανές αναζήτησης
 • Εισαγωγή όλου του περιεχόμενου στο site
 • Κατασκευή Ιστοσελίδων σε 2 γλώσσες
Ιδιαίτερος προσαρμοσμένος σχεδιασμός full-size με parallax
Πρόγραμμα διαχείρισης περιεχομένου ιδιαίτερα εύχρηστο